+A A-
KALİTE POLİTİKAMIZ

Medicana Sağlık Grubu Hemşireleri; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik olarak;

 • Hemşirelik hizmetlerinin kalitesinin sürekli olarak geliştirilmesi için, hemşirelik mesleği ve hemşirelik hizmetleri ile ilgili dünyadaki gelişmeleri takip ederek yaşanan gelişim ve değişimleri sunulan hemşirelik hizmetine yansıtacak faaliyetlerde bulunmak.
 • Hemşirelik Hizmetlerinin sistematik bir şekilde yürütülmesi ve hemşirelik bakımının en üst düzeyde karşılanması için altyapı, süreç ve çıktıları sorgulayarak hemşirelik hizmetlerini planlamak, uygulamak ve değerlendirmek, bu amaçla uygun bakım modelleri oluşturmak ve profesyonel hemşirelik bakım standartlarını uygulamak.
 • Tüm hemşirelerimizin hastalığa yönelik hizmetlerin yanında bireyin, ailenin ve toplumun sağlığı ve esenliğini korumaya yönelik faaliyetleri amaç edinmesini sağlamak, hizmet kapsamında hasta ve hasta yakınlarının eğitimine yer vermek.
 • Hemşirelik hizmetleri sunumunda; kurum kalite politikası doğrultusunda JCI Akreditasyon standartlarını korumak ve geliştirmek, Mükemmellik modelini tüm alanlarda uygulamak.

KALİTE GÖSTERGELERİMİZ

Hemşirelik Hizmetlerimizin sunumu sırasında ortaya çıkabilecek uygulama hatalarını tespit edebilmek ya da hemşirelik bakım kalitemizi ölçmek için uluslararası alanda kullanılmakta olan Kalite İndikatörleri kullanılmaktadır. Verilere dayalı olarak elde edilen sonuçlar ile hizmetin aksayan yönlerine ilişkin iyileştirmeler yapılabilmektedir. Hasta memnuniyeti anket sonuçları ise vermiş olduğumuz hemşirelik hizmetinin değerlendirilmesinde diğer önemli ölçüm kriterimizdir. Hastanemizde kullanılan ölçüm kriterleri;

 • Hasta memnuniyet oranları
 • Periferik IV Kateter Komplikasyonları
 • IV kateter 1.deneme damara girme oranları
 • Yoğun Bakımlarda Bası yarası gelişen hasta oranı
 • AMI Geçiren Hastada Sigara Bırakma Eğitimi / Danışmanlığı Verilme Oranı
 • Ameliyathaneye Yanlış Hasta / Dosya İnme Oranı
 • El Hijyeni Uyum Oranı
 • Post- op Hastane Enfeksiyon Hızı
 • Genel Hastane Enfeksiyon İnsidans Dansite Oranı
 • Genel Cerrahi Servisi Hastane Enfeksiyon İnsidans Dansite Oranı
 • KVC Servisi Hastane Enfeksiyon İnsidans Dansite Oranı
 • G.Y.B.Santral Kateter Enfeksiyon Hızı
 • G.Y.B Ventilatörle İlişkili Pnömoni Hızı
 • Üriner Kateter Enfeksiyon Hızı
 • KVC.Y.B Ventilatörle İlişkili Pnömoni Hızı
 • Cerrahi Alan Enfeksiyon Hızı
 • Kan ve Vücüt Sıvıları Sıçrama Oranı / Enfekte Materyalle Oluşan İş Kazaları Hızı
 • Ameliyat Sırasında Koter Yanığı Oluşma Oranı
 • Düşen Hasta Oranı
 • Hemşirelerin Bölüm değiştirme oranları
 • Hemşire Devir Hızı
 • Kişi Başına Düşen Eğitim Saati
 • Planlanan Eğitimlerin Gerçekleşme Oranı
 • Hemşirelerin Eğitime Katılma Oranı
 • Kayıp İş Gücü